Værdigrundlag

Vi tror på en sansende skole, en samværende skole, en samtalende skole, en skabende og dermed lærende skole, hvor børn har lyst til at være og lære, og hvor læreren ikke kan lade være med at være med.

Formål
Det er skolens formål at forberede børnene til et liv, hvor de er godt rustet fagligt, menneskeligt, socialt og musisk.

Det er skolens mål:

 • at du bliver glad for at gå i skole og at du bevarer din lyst til at lære
 • at du kan dygtiggøre dig menneskeligt, socialt, kreativt og fagligt, så du får selvtillid og mod på livet
 • at du udvikler ansvarlighed og tolerance overfor dig selv og dine medmennesker - overfor fremmede kulturer, så du kan tage del i udformningen af fremtidens samfund.

KonTiki er en skole:

 • der udfordrer både den enkelte og fællesskabet, og som hele tiden er optaget af morgendagens muligheder
 • der lærer dig at lytte - og som lytter til dig
 • hvor du får glæder, selvtillid, indsigt og ekspertise
 • hvor læreren er et menneske, der kender livet - et menneske med principper og fasthed, men fremfor alt med kærlighed til børnene
 • hvor humor og glæde er en naturlig del af hverdagen
 • hvor læreren er faglig dygtig og forstår at tilrettelægge undervisningen, så fagligheden bliver spændende og pirrer børnenes nysgerrighed
 • hvor der opleves gennem fortællingen, sangen, samtalen og det skabende arbejde samt mange "ud af huset" aktiviteter
 • hvor der etableres venskabsklasser både nationale og internationale.